Rotační měnič POWERPACK - alternativní řešení k používaným dieselgenerátorům
Home / Novinky / Rotační měnič POWERPACK - alternativní řešení k používaným dieselgenerátorům

Dynamický záložní zdroj napájení nouzových technologií využívající baterie.

 

Systém se skládá z rotačního měniče (DC motoru s mechanicky připojeným třífázovým generátorem), vysoce výkonné baterie, napájecí a řídící jednotkou s odpojitelným výstupním panelem.

Při výpadku, příp. poklesu napětí sítě o více než 15% se spustí měnič a napájí připojené nouzové spotřebiče, může tak nahradit dieselgenerátor.

Výhody systému POWERPACK jsou:

- VYSOKÁ KRÁTKODOBÁ PŘETÍŽITELNOST - vhodné k napájení pohonů

- BEZ ODPADNÍCH PLYNŮ, tak jako u běžných dieselagregátů zde není zapotřebí výfukové potrubí,
které bývá velmi nákladné

- KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE, veškeré komponenty jsou seřazeny ve skříních a jsou lehce přístupné

- MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA, systém je téměř bezúdržbový. Údržba se vztahuje na roční revizi, příp. kapacitní zkoušku baterií.

- NIŽŠÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY, odpadá naftové, případně olejové hospodářství

Další výhody:
- DISPONIBILITA, spotřebiče jsou napájeny při výpadku sítě během 1 sekundy
- UMÍSTĚNÍ, standalone - samostatná skříň
- NIŹŠÍ AKUSTICKÁ ZÁTĚŽ než u běžných dieselagregátů
- MINIMÁLNÍ VIBRACE
- NEDOCHÁZÍ K OPOTŘEBOVÁNÍ DÍLŮ

Slouží pro napájení nouzových technologií, zejména:
- požárních výtahů
- čerpadel / sprinklerů
- vysokotlakých čerpadel
- ventilátorů odvádějící kouřové plyny
- zařízení požární ochrany
- nouzového osvětlení

 

Rotační měnič POWERPACK