E.ON ČESKÁ REPUBLIKA - ZÁLOHOVÁNÍ ENERGETICKÉHO DISPEČINKU
Home / Novinky / E.ON ČESKÁ REPUBLIKA - ZÁLOHOVÁNÍ ENERGETICKÉHO DISPEČINKU

DODÁVKA, MONTÁŽ
230V AC ZÁLOHOVÁNÍ

 

4 x uměrňovače 220V-250A
s dálkovou diagnostikou, ovládáním a vizualizací přes ETHERNET
2 x staniční akumulátory OPzS 800Ah
2x střídače 60 kVA
s dálkovou diagnostikou, ovládáním a vizualizací přes ETHERNET
včetně ručních a elektronických bypassů

 

Kombinace usměrňovače a střídače 60 KVA
kombinace usměrňovače D400 G220/250A+ střídače
ruční bypass
Detail usměrňovače
Průběh montáže
Průběh montáže
Průběh montáže
Průběh montáže