Rotační měnič POWERPACK - alternativní řešení k používaným dieselgenerátorům
Home / Novinky / Rotační měnič POWERPACK - alternativní řešení k používaným dieselgenerátorům

je dynamický záložní zdroj napájení podporovaný bateriemi

 

Systém se skládá z rotačního měniče (DC motoru s připojeným třífázovým generátorem), vysoce výkonné baterie, napájecí a řídící jednotkou s odpojitelným výstupním panelem.

Při normálním síťovém napětí jsou spotřebiče napájeny ze sítě. Při výpadku, příp. poklesu napětí sítě o více než 15% se spustí měnič a napájí připojené spotřebiče.

Výhody systému POWERPACK jsou:

- VYSOKÁ KRÁTKODOBÁ PŘETÍŽITELNOST - vhodné k napájení pohonů

- BEZ ODPADNÍCH PLYNŮ, tak jako u běžných agregátů není zde zapotřebí výfukové potrubí,
které bývá velmi nákladné

- KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE, veškeré komponenty jsou seřazeny ve skříních a jsou lehce přístupné

- MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA, systém je téměř bezúdržbový. Údržba se vztahuje na roční revizi, příp. kapacitní zkoušku baterií.

Další výhody:
- DISPONIBILITA, spotřebiče jsou napájeny při výpadku sítě během 1 sekundy
- UMÍSTĚNÍ, standalone - samostatná skříň
- NIŹŠÍ AKUSTICKÁ ZÁTĚŽ než u běžných dieselagregátů
- MINIMÁLNÍ VIBRACE
- NEDOCHÁZÍ K OPOTŘEBOVÁNÍ DÍLŮ

Slouží pro napájení:
- výtahů
- čerpadel / sprinkler
- vysokotlakých čerpadel
- ventilátorů odvádějící kouřové plyny
- zařízení požární ochrany
- nouzového osvětlení

 

Rotační měnič POWERPACK