Bateriová úložiště pro rodinné domy podle výkonu FVE
Home / Produkty / B A T E R I O V Á Ú L O Ž I Š T Ě / Bateriová úložiště pro rodinné domy podle výkonu FVE

Bateriová úložiště ve spolupráci s domácí fotovoltaickou elektrárnou

Účelem bateriového úložiště ve spolupráci s domácí fotovoltaickou elektrárnou (FVE) je efektivnější využití jí vyrobené energie. Problémem rodinných domů s FVE bez systému akumulace energie je skutečnost, že v době, kdy je produkce energie FV panely nejvyšší, což je obvykle kolem poledne, je spotřeba rodinného domu velmi nízká, protože jeho obyvatelé jsou většinou v práci či ve škole. Energie vyrobená FV panely tak buď zůstane nevyužita, případně dojde k jejímu přetoku do sítě. Dodavatel energie navíc může za přetok do sítě účtovat poplatky či tuto možnost zakázat. Naopak večer a ráno rodinný dům ožívá, spotřeba roste, ale FVE již téměř energii nevyrábí a scházející výkon je tedy odebírán z distribuční sítě za běžnou cenu, jejíž výše závisí na sjednaném tarifu. Výsledem je tedy fakt, že energie vyráběná FV elektrárnou není využívána. Tento problém řeší systém akumulace energie v podobě bateriového úložiště, které se postará o to, aby přebytečná energie vyrobená přes den, byla uložena do baterií a následně využívána od večera až do rána. V případě správného dimenzování výkonu FVE a kapacity baterií je možno snížit náklady na elektrickou energii až o 80%.

více >